Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018

05/07/2018

Sáng ngày 04/7//2018, Ban Tuyên Giáo huyện ủy Tam Đảo đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018 cho100 đồng chí là những đoàn viên, hội viên quần chúng ưu tú đến từ các các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo buổi lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong thời gian học tập các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chính trị thông qua 5 chuyên đề chính với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam….

Toàn cảnh buổi khai giảng

Kết thúc khóa học, các  học viên sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đây là cơ sở để những quần chúng, thanh niên ưu tú của huyện tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bước vào nội dung học tập đầu tiên với tinh thần tập trung, nghiêm túc./.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google