Kiểm tra công tác PCTT & TKCN đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2018

16/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 87, ngày 18/4/2018 của UBND huyện và Công văn số 728, ngày 8/5/2018 của BCH PCTT & TKCN huyện, từ ngày 15/5 đến ngày 18/5, các thành viên BCH PCTT & TKCN huyện đã đi kiển tra công tác PCTT & TKCN đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2018 tại các xã, thị trấn và các công trình hồ đập trên địa bàn huyện. Theo đó, trong ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại hồ Xạ Hương, hồ Bản Long và xã Minh Quang.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại hồ Xạ Hương

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác kiện toàn BCH PCTT & TKCN của các đơn vị, việc phân công trách nhiệm đối với từng thành viên trong BCH; xây dựng phương án ứng phó thiên tai và TKCN; xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng, tránh, ứng phó thiên tai. Kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất của các đơn vị, việc huy động nguồn nhân lực ứng phó thiên tai…

Về cơ bản, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN theo Kế hoạch số 87, ngày 18/4/2018 của UBND huyện, đặc biệt là công tác chuẩn bị về phương châm “4 tại chỗ”. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp đã đề nghị BCH PCTT & TKCN các hồ đập, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tam Đảo và xã Minh Quang thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình trong mùa mưa bão; thường xuyên tự kiểm tra, vận hành, khắc phục sửa chữa, thay thế trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT & TKCN. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tam Đảo và các địa phương trong công tác PCTT & TKCN. Đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Tam Đảo khẩn trương hoàn thành việc cắm mốc khu vực an toàn xả lũ hồ Xạ Hương và phối hợp cùng xã Minh Quang quản lý mốc giới; xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác PCTT & TKCN theo quy định. Đề nghị xã Minh Quang điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác PCTT & TKCN theo Kế hoạch số 87 của UBND huyện; có sự phân công, phân nhiệm đến từng thành viên BCH PCTT & TKCN cũng như các thôn làng; đặc biệt quan tâm đến việc huy động nguồn nhân lực phục vụ công tác PCTT & TKCN của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo về UBND huyện trong ngày 20/5/2018./.

Quang Huy

 

tìm kiếm
WebSite
Google