Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Tam Đảo: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trương ương 6 khóa XII

07/05/2018

 

Sáng ngày 05/05/2018, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Tam Đảo tổ chức học tập Nghị quyết Trương ương 6 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.  

 

Đ/c Tạ Văn Trần – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung nghị quyết tại hội nghi

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Trương Văn Lừu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trực tiếp quán triệt, truyền đạt các Nghị quyết trương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Bên cạnh đó các đồng chí Báo cáo viên của huyện cũng truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác kiểm tra giám sát trong Đảng.

Việc học tập và quán triệt Nghị quyết giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức sai lệch.

 

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy cơ quan chính quyền yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên sau khi được học tập các nghị quyết Trung ương 6 viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và coi đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

 

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google