Viện KSND huyện Tam Đảo trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện

04/05/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 về nội dung công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 27/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tin, báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tam Đảo. Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm có: đồng chí Khổng Thị Phú Vân – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện; đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh – Chuyên viên là thành viên.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Khắc Oai, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đảo báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Qua kiểm sát hồ sơ, sổ sách, đối chiếu số liệu có liên quan nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo thực hiện tốt việc phân loại nguồn tin ban đầu, mở sổ theo dõi, phân công Điều tra viên giải quyết tin báo và cập nhật đầy đủ thông tin quá trình xử lý; đã cử cán bộ trực tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trong thời điểm kiểm sát (từ ngày 01/9/2017 đến 28/2/2018), quy trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đều đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013. Các tin báo, tố giác về tội phạm đều được giải quyết có căn cứ, đúng quy định pháp luật, không có tin báo, tố giác nào quá hạn.

Trước đó, từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018, Viện KSND huyện Tam Đảo đã tiến hành xác minh trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua xác minh nhận thấy: các xã, thị trấn đều thực hiện tốt nhiệm vụ của công an cấp cơ sở: các tin báo, tố giác đều đã được tiếp nhận vào sổ đúng theo mẫu, báo cáo kịp thời với CQĐT Công an huyện; các tin báo, tố giác do Công an cấp xã giải quyết đều đúng thẩm quyền và đúng pháp luật; các tin báo có dấu hiệu tội phạm đều chuyển lên CQĐT Công an huyện đầy đủ, kịp thời.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành kết luận theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy định của ngành./.

Hoàng Thị Thùy Linh

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google