Viện KSND huyện Tam Đảo Kiểm sát trực tiếp công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

04/05/2018

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2018 của Viện KSND huyện Tam Đảo, từ ngày 12/3 đến ngày 23/3/2018, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Tam Đảo phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo đã tiến hành kiểm sát công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Quá trình kiểm sát Đoàn đã nghe Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương. Sau đó, các thành viên trong đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ. Qua kiểm sát nhận thấy: Công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương đã được quan tâm và có sự chuyển biến rõ rệt. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo. Các hồ sơ Thi hành án được lập đúng theo quy định của pháp luật: trong hồ sơ đều có Quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục; 03 tháng/lần có bản tự nhận xét của người chấp hành án và bản nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định, không để xảy ra sai sót….

Để đạt được những kết quả như nêu trên có thể thấy lãnh đạo UBND các , thị trấn đã có sự quan tâm sâu sát đối với công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; các cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ đều rất nhiệt tình, tận tụy, chủ động trong công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là lực lượng Công an cấp xã. thị trấn, các tổ chức Đoàn thể và gia đình người chấp hành án đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, giáo dục. Hầu hết người chấp hành án  đều có ý thức tự giác cải tạo tốt, chấp hành đúng nghĩa vụ và quy định của địa phương.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành  9 kết luận./.

 Nguyễn Thị Thu Hiền - VKSND huyện Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google