Triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR-Code

11/10/2021

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thống nhất sử dụng một phần mềm phục vụ phòng, chống covid-19, ngày 24/9/2021Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 6850/TCĐBVN 1 về việc triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR-Code của C06 (Bộ Công an) thay cho mã QR-Code của ngành Giao thông vận tải.

 Theo đó, kể từ 18 giờ ngày 24/9/2021 triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô (lái xe và người đi cùng xe ô tô) vận tải hàng hóa do Cục C06 - Bộ Công an vận hành tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc tại ứng dụng VN-eID trên điện thoại thông minh.

Trong thời gian thử nghiệm phần mềm mới, đơn vị vận tải, người trên xe ô tô vận tải hàng hóa có thể thực hiện kê khai thông tin trên phần mềm của Cục C06 tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, hoặc phần mềm của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ http://vantai.drvn.gov.vn. Mã QR-Code được sinh ra khi khai báo thông tin từ 2 phần mềm này đều có giá trị sử dụng, giá trị pháp lý ngang nhau cho đến khi có thông báo mới.

Khi sử dụng phần mềm mới của Cục C06, người trên xe ô tô thực hiện khai báo thông tin (lái xe và người đi cùng trên xe), phần mềm sẽ sinh ra mã QR-Code. Người lái xe (là người đại diện) có trách nhiệm in mã QR-Code ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính 2 bên thành xe (để thay thế cho Giấy nhận diện phương tiện có mã QR-Code trên phần mềm của Tổng cục ĐBVN). Mỗi người trên phương tiện sẽ có 1 mã QR-Code cố định được sinh ra ở lần kê khai đầu tiên. Khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi, lấy mã QR-Code đã in dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Quá trình khai báo thông tin để nhận mã QR-Code, đơn vị vận tải hàng hóa, người lái xe, người đi cùng trên xe ô tô phải nghiêm túc, chính xác, đúng quy trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin đã kê khai.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa theo hướng dẫn tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24.8.2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, không áp dụng đối với xe ô tô chở người (xe con, xe khách, xe máy).

Thanh Thuỷ (bs)

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google