Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

13/09/2021

Hiện nay trên địa bàn huyện, nông dân sau khi sử dung thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) đã bỏ lại vỏ, bao gói thuốc tại đồng ruộng, ven đường, dưới mương, rãnh nước, ao, hồ,…mà chưa đúng nơi quy định gây ô nhiễm nguồn nước, gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Để hạn chế tình trạng bao, gói thuốc BVTV vứt bừa bãi và thực hiện phong trào xây dụng nông thôn mới, ngày 16/5/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Theo đó, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được quy định như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV:

Sau khi pha chế, phun thuốc BVTV phải thu gom bao gói thuốc sau sử dụng vào “ Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng” theo đúng quy định;

Để riêng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng với rác thải sinh hoạt và rác vệ sinh đồng ruộng;

Không sử dụng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào mục đích khác;

Không tự ý đốt hoặc đem chôn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong địa bàn quản lý của doanh nghiệp;

Ký hợp đồng chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại để xử lý;

Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

Trả chi phí cho việc xây dựng bể chứa, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phải được thu gom về các bể chứa:

Bể chứa phải làm bằng các vật liệu bền chắc, có khả năng chống ăn mòn, không bị rò rỉ, không phản ứng hóa học với chất thải chứa bên trong; có khả năng chống thấm, không thẩm thấu chất thải ra bên ngoài; đảm bảo không bị gió, nước làm xê dịch.

Nắp bể chắc chắn, không bị gió, mưa làm xê dịch và rộng hơn thành bể tối thiểu 5cm để tránh nước mưa chảy vào; bên thành đứng của bể chứa có ô cửa nhỏ gần nắp đậy có thể đóng mở dễ dàng; bể có chiều cao thích hợp để phòng ngừa nước lũ tràn vào bên trong.

Bên ngoài bể chứa có ghi dòng chữ “ Bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng” và biểu tượng cảnh báo nguy hiểm theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại- dấu hiệu cảnh báo.

Trách nhiệm của người thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng:

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Trang bị bảo hộ lao động như găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ, ủng cao su và các phương tiện, vật tư cần thiết khác phục vụ việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Ký hợp đồng và được trả công theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với người sử dụng lao động trong việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Bao gói thuốc BVTVsau sử dụng được thu gom từ bể chứa hoặc khu vực lưu chứa được vận chuyển đến nơi xử lý được quy định theo  Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Ngày 30/6/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa phải được vận chuyển đi xử lý trong vòng 12 tháng.

Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Đối với  Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

Tổ chức, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn; quản lý việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn;

Quản lý hoạt động chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp x với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định về quản lý chất thải nguy hại để vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật;

Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Quy định địa Điểm đặt bể chứa, triển khai xây dựng bể chứa bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này;

Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật t rên địa bàn thu gom bao gói vào bể chứa và thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan;

Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật;

Hàng năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

Thanh Thủy (BS)

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google