Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo sơ kết 9 tháng đầu năm 2020

09/10/2020

Chiều ngày 08/10/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2020, hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đảo đã cơ bản đáp ứng được một phần nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần tăng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội huyện đã góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện đã có 1.261  hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; cuộc sống dần được cải thiện và góp phần thoát nghèo bền vững. Trên địa bàn huyện đã có 21.672 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được nâng cấp, làm mới giúp cho các hộ dân cải thiện môi trường ngày một tốt hơn; có 06 hộ thuộc đối tượng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015 của Chính Phủ được Ngân hàng cho vay để xây nhà ở; có 657 hộ được vay vốn duy trì và mở rộng tạo việc làm mới; có 08 hộ vay vốn cho con em đi lao động để thoát nghèo và làm giàu.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp để giảm tỷ lệ dư nợ quá hạn thông qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay; công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ vay vốn còn hạn chế; bàn giải pháp để thu nợ đối với một số hộ chây ì không có ý thức trả nợ; hoạt động tiền gửi tiết kiệm qua tổ còn ở mức thấp …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đánh giá cao và nhất trí về kết quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội huyện trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện phân bổ nguồn vốn cho Hội cựu chiến binh xã Hồ Sơn và tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn còn tồn, kết hợp tuyên truyền tổ viên gửi tiết kiệm thông qua tổ và vận động tăng số thành viên tham gia gửi tiết kiệm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện cũng tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nội dung ủy thác, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn nhằm giảm tới mức thấp nhất tình trạng dư nợ quá hạn và đưa hoạt động tín dụng thông qua ngân hàng chính sách vào nghị quyết, coi đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị để làm căn cứ đánh giá cuối năm./.   

Nguyễn Trình

 

tìm kiếm
WebSite
Google