Tam Đảo thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân gặp kho khăn do dịch Covid-19

19/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch Covid-19. Thực hiện hướng dẫn của tỉnh về chi trả hỗ trợ tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, UBND huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các xã, thị trấn nhanh chóng rà soát người dân thuộc các nhóm đối tượng để chi trả hỗ trợ.

Để tránh bỏ sót đối tượng, hay chồng chéo trong hỗ trợ, các địa phương đã triển khai rà soát một cách thận trọng theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và của tỉnh. Tính đến nay, huyện Tam Đảo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 cho hơn 850 người có công với cách mạng; hơn 3.480 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng; chi trả hỗ trợ cho hơn 8.800 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hỗ trợ các đối tượng số tiền trên 12,9 tỷ đồng. Trong đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Có thể nói sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ai nấy tỏ ra háo hức, phấn khởi, vui mừng và biết ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Bên cạnh đó còn thể hiện được tính nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội để giúp người dân vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo chương trình hỗ trợ của Chính Phủ ngoài các đối tượng trên còn một số nhóm đối tượng khác cũng nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Để đảm bảo cho việc chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch thời gian qua MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn sẽ tiến hành giám sát UBND các cấp, các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các bước trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng trong diện được hỗ trợ. UBND huyện Tam Đảo cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, làm thật kỹ để đảm bảo các đối tượng được nhận hỗ trợ theo đúng quy định, nghiêm cấm việc trục lợi chính sách./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google