Hội nghị lần thứ II Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2019-2024

09/01/2020

Ngày 07/01/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 để tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện HĐND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Toàn cảnh các đại biểu về dự hội nghị

Năm 2019 được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức thành công đại hội Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn. MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trong toàn huyện; khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đạt tỉ lệ cao. Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng đạt kết quả tốt, qua  bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019, toàn huyện có gần 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 5,5% so với mục tiêu đại hội đề ra. Trong đó, có hơn 80% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 90/103 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; hơn 93 % cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.…Thông qua các hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 3,43%.

Trong năm 2020 Ủy ban MTTQ huyện thống nhất nội dung chương trình hành động tập trung vào các nội dung: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google