Tam Đảo tập huấn cán bộ Dân quân Tự vệ năm 2020

28/11/2019

Sáng ngày 27/11/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho các đồng chí làm công tác Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được quán triệt một số nội dung chính về: phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự; Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; một số khí tài chế sẵn và cách sử dụng; DQTV tham gia nhiệm vụ xử lý môi trường sau thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; tập bắn súng Tiểu liên AK bài 1…

Trên cơ sở nội dung được tập huấn, các học viên liên hệ, vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google