Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể tại huyện Tam Đảo

22/11/2019

Sáng ngày 21/11/2019,  Đoàn Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Phạm Xuân Phúc – Phó Chánh tra Bộ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh) tại huyện Tam Đảo. Cùng đi có đại diện Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn thanh tra có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin huyện, Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên.

 

Đoàn kiểm tra thực tế tại Đền Thỏng Tây Thiên

Tam Đảo là huyện có tiềm năng phong phú về phát triển du lịch đặc biệt là loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và tâm linh. Hết năm 2018, toàn huyện có 103 di tích các loại trong đó có 18 di tích được nhà nước xếp hạng cấp tỉnh, 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Trong đó khu di tích và danh thắng Tây Thiên hiện nay đã được phê duyệt quy hoạch 850ha bao gồm quần thể hệ thống các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, thờ thần, thờ phật và khu Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên. Những năm qua việc quản lý, bảo vệ di tích, nhằm phát huy những giá trị lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, khơi dậy các tiềm năng du lịch đã được huyện Tam Đảo quan tâm chỉ đạo, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh nhằm phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thực hành tín ngưỡng của nhân dân và du khách.

Đoàn thanh tra của Bộ Văn hóa đã tiến hành kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ di tích, công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh; công tác phê duyệt, thẩm định thiết kế tu bổ; công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, kiểm kê di tích, lập hồ sơ khoa học, cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ, xếp hạnh di tích; đi kiểm tra thực tế tại di tích.

Sau khi làm việc tại Ban quản lý Tây Thiên, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại khu di tích và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tây Thiên, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên, Đại Bảo tháp Tây Thiên

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Xuân Phúc –  Phó Chánh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu di tích, danh thắng Tây Thiên Tam Đảo trong công tác quản lý và bảo vệ, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. Tuy nhiên Đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ cũng  đề nghị: Chính quyền địa phương và Ban quản lý di tích tiếp tục quan tâm và tăng cường hơn nữa việc thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và khai thác những giá trị di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương theo quy định của Luật di sản văn hóa. Rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các hạng mục phụ trợ, khoanh vùng và cắm mốc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh, bổ sung dự án làm thay đổi quy mô, tính chất các hạng mục đều có ý kiến thẩm định của các cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về di tích. Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên bổ sung hệ thống biển bảng giới thiệu giá trị di tích, nội quy, quy định của các di tích; gắn phát huy các giá trị của di tích với phát triển du lịch. Thanh tra Bộ Văn hóa cũng yêu cầu Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên cần đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, PCCC tại các điểm di tích. Đặc biệt Ban quản lý không tiếp nhận công đức bằng hiện vật vào di tích mà không có trong hồ sơ xếp hạng; cần tháo dỡ những biển bảng ở nhà dân gây phản cảm; khẩn trương tu bổ cổng Tam quan Đền Thượng; báo cáo các cơ quan chuyên môn về việc tu bổ cấp thiết đối với Đền Thỏng và xử lý cây chết trước cửa Đền Thỏng phục vụ mùa Lễ hội năm 2020. Các cấp chính quyền địa phương cũng cần quản lý tốt đối với việc xây dựng và hoạt động tại khu vực Thiền viện… 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra để khắc phục kịp thời những tồn tại mà Đoàn đã nêu trong thời gian tới./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google