Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo tiếp nhận bàn giao đất của công ty Vineco Tam Đảo để quản lý theo quy định của pháp luật

06/06/2019

Thực hiện theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 6/03/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất do Công ty THNH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo không còn nhu cầu sử dụng để giao cho địa phương quản lý theo quy định của phát luật. Vừa qua, trong những ngày cuối tháng 5/2019, UBND huyện Tam Đảo đã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo tổ chức tiếp nhận bàn giao tại thực địa toàn bộ diện tích 629.198,0m2 của công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo đã được công nhận quyền sử dụng đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn xã Hợp Châu.

 

 

 

Tại thực địa các đơn vị xác định thửa đất trên bản đồ đối chiếu với hiện trạng đất

Sau khi xác nhận số lô đất trên bản đồ địa chính do trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên & môi trường Vĩnh Phúc lập; kiểm tra thực tế về hiện trạng đất, các công trình trên đất UBND huyện Tam Đảo, xã Hợp Châu đã cùng Sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trạng đất tại thực địa, Sau quá trình kiểm tra thực địa hiện trạng đất, Sở Tài Nguyền & Môi trường tỉnh sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến các khu đất trên địa bàn xã Hợp Châu để bàn gaio cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Tại thực địa các đơn vị tiến hành kiểm tra tài sản trên đất

Sau khi bàn giao toàn bộ số diện tích đất về xã Hợp Châu quản lý, UBND huyện đề nghị xã Hợp Châu cần phải quản lý chặt chẽ các khu đất đã được bàn giao theo địa giới hành chính; không để xảy ra tình trạng vi phạm về sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất. UBND huyện cũng căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn chủ động đề xuất phương án sử dụng đất để báo cáo UBND tỉnh theo thứ tự ưu tiên như: xây dựng các công trình công cộng; giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân  ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; giao đất cho thuê đất cho người đang sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương../.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google