Xã Hợp Châu tổ chức tháo rỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nhiệp

04/06/2019

Chiều ngày 31/5/2019, UBND xã Hợp Châu tiến hành tổ chức tháo rỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đối với hộ gia đình anh Lê Văn Anh thôn Tích Cực xã Hợp Châu.

 

Lực lượng chức năng xã Hợp Châu chỉ đạo việc thao dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Trước thời điểm tiến hành cưỡng chế về vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đối với hộ anh  Lê Văn Anh thôn Tích Cực,  UBND xã Hợp Châu đã thành lập tổ công tác xuống thực địa xác minh việc xây dựng trái phép, phát hiện hộ anh Lê Văn Anh đang xây dựng nhà tôn, khung sắt khoảng 80m2 trên diện tích đất nông nghiệp. UBND xã Hợp Châu đã nhắc nhở và tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu hộ anh Lê Văn Anh phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Đồng thời, UBND xã cũng đã tiến hành tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn, vận động gia đình thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp. Qua quá trình tuyên tuyền vận động gia đình anh Lê Văn Anh đã không tiếp tục xây dựng trái phép và đồng ý tự tháo dỡ công trình xây dựng trong thời gian sớm nhất.

 

Toàn cảnh hiện trạng xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng xã Hợp Châu, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã và sự hợp tác của gia đình anh Lê Văn Anh đến chiều ngày 31/05/2019 toàn bộ số công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp đã được gia đình anh Lê Văn Anh tháo dỡ xong. Việc tháo dỡ được diễn ra an toàn và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google