Đồng chí Phạm Quang Nguyên – Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ dự sinh hoạt chi bộ thôn Sơn Đồng xã Hồ Sơn

07/05/2019

 

Chiều ngày 05/5/2019, đồng chí Phạm Quang Nguyên – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh  đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ thôn Sơn Đồng thuộc Đảng bộ xã Hồ Sơn. Cùng dự có đồng chí Phạm Đình Nhân - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND xã Hồ Sơn và những đảng viên thuộc chi bộ thôn Sơn Đồng.

 

 

 

Đồng chí Phạm Quang Nguyên – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở khoa học & công nghệ tỉnh phát biểu tại buổi họp chi bộ thôn Sơn Đồng

Chi bộ thôn Sơn Đồng có 45 đảng viên trong đó có 2 đảng viên dự bi, 43 đảng viên chính thức; có 8 đảng viên miễn sinh hoạt đảng. Những năm qua, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Năm 2018 toàn thôn chỉ còn 3.08% hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%; nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Buổi sinh hoạt chi bộ của thôn Sơn Đồng được tổ chức theo đúng quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng, các đảng viên tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ như: công tác xây dựng giao thông nông thôn; định hướng trong phát triển sản xuất; công tác vệ sinh môi trường; công tác tổ chức sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở thôn.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn Sơn Đồng thuộc Đảng bộ xã Hồ Sơn

Đánh giá cao những kết quả thôn Sơn Đồng đạt được và công tác tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ của chi bộ thôn, đồng chí Phạm Quang Nguyên – Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ đề nghị chi bộ thôn Sơn Đồng tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân nhất là việc định hướng trong việc mở rộng diện tích trồng cây chuối tiêu. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh cũng như địa bàn huyện Tam Đảo. Thường xuyên đổi mới, nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề; chú trọng công tác phát triển đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.

 

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google