Hội nghị Ký cam kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2019

02/04/2019

 

Chiều ngày 29/03/2019, UBND huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị ký cam kết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại hội nghị, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện từ năm 2015 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo báo cáo, trong thời gian qua Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã thưc sự trở thành một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Qua bình xét hàng năm, kết quả thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm đều tăng lên. Nếu như năm 2015 có 46/80 cơ quan, đợn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa thì đến năm 2018 đã tăng lên 57/73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa bằng 78,1%. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết đai hội lần thứ III huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đạt chuẩn văn hóa từ 90% trở lên. UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư 08/2014/TT – BVH, TT&DL- TLĐ ngày 20/06/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tổng Liên đoàn lao động Viết Nam. Đồng thời tại hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tổ chức ký cam kết với 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019. 

 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành ký cam kết với UBND huyện về thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tậm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lấy đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra./..

 

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google