Phụ nữ Tam Đảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

11/03/2019

Hội LHPN huyện Tam Đảo hiện có 9 cơ sở hội và 104 chi hội với trên 8.700 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong huyện luôn chú trọng triển khai thực hiện các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ ở xã Hồ Sơn bước đầu có thu nhập khá

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phấn đấu rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và chú trọng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Năm 2018 các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Từ đó  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ  trên địa bàn phát triển trí tuệ,  đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là tổ ấm hình thành nuôi dưỡng nhân cách con người.

Bên cạnh đó các cơ sở hội cũng đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình từ đó tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững. Các cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ; hoạt động giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ được triển khai ở 104 chi hội. Hiện nay, toàn huyện có 358 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong đó có 128 hộ được giúp bằng tiền, con giống. Nhằm giúp cho chị em có kiến thức KHKT để áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất trong năm 2018 Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, sử dụng phân bón Lâm Thao, kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý ô nhiễm môi trường cho trên 650 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn. Tính đến hết năm 2018, thực hiện chương trình hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn huyện có 9 xã,thị trấn, 78 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp cho trên 3.200 hộ vay với trên tổng dư nợ trên 130 tỷ đồng; các nguồn vốn vay đều được hội viên sử dụng để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho gia đình. Hội LHPN huyện còn kiểm tra 100% cơ sở nhận ủy thác, thường xuyên đôn đốc các hộ vay trả nợ lãi, nợ gốc đúng kỳ hạn. Đồng thời tiếp tục duy trì vận động tiết kiệm tại chi hội 100% hội viên tham gia tiết kiệm ít nhất một loại hình tiết kiệm. Kết quả trong năm 2018 số dư tiết kiệm tại các chi hội đạt 776 triệu đồng với số thành viên tham gia là 6.365 người. Bên cạnh đó, các cấp hội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo các thương binh, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ...

 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ của chị em phụ nữ thôn Đồng Hội xã Đại Đình

Ngoài ra Hội còn vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên bảo vệ nguồn nước, không vứt rác thải, xác động vật chết ra đường, xuống ao hồ, sông ngòi; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7, Chủ nhật xanh, duy trì  hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”; “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường;“Đoạn đường phụ nữ tự quản. Trong năm 2018 các cơ sở Hội tổ chức được trên 1.300 buổi vệ sinh môi trường với hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom vận chuyển rác thải về nơi quy định

Bên cạnh đó Hội LHP phụ nữ huyện Tam Đảo cũng luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hội; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, của huyện và của Hội.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Tam Đảo tiếp tục thực hiện hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm; duy trì thường xuyên các phong trào do Hội phát động như phong trào giúp nhau có địa chỉ, giúp nhau ngày công, vốn, con giống, tiết kiệm tại Chi hội… đặc biệt là giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Tiếp tục khai thác, quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục xây dựng hội viên nòng cốt; hướng dẫn xây dựng quỹ hội và quản lý hội phí; thu hút các đối tượng phụ nữ vào tổ chức hội để xây dựng Hội ngày càng vững vạnh.Gắn thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google