Chủ tịch UBND huyện Ngô Hữu Mai kiểm tra việc nâng cao tiếu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới xã Bồ Lý

01/03/2019

Sáng ngày 28/02/2019, Đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi kiểm tra thực tế về nâng cao tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bồ Lý.

 

Đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế tại nhà văn hóa thôn Tân Lập xã Bồ Lý

Tại buổi kiểm tra đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí: Văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa là một trong những tiêu chí thực hiện hoàn thành đã khó, nhưng giữ vững lại càng khó hơn. Để giữ vững và nâng cao tiêu chí tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa nói riêng, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung đòi hỏi phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận cao của người dân địa phương. Qua kiểm tra thực tế tại các nhà văn hóa thôn của xã Bồ Lý cho thấy hiện nay 100% số thôn của xã Bồ Lý đã có nhà văn hóa đươc xây dựng kiên cố, có với sân thể thao và khuôn viên bảo đảm diện tích theo quy định. Nhiều nhà văn hóa cũ cũng đã được xã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang và có đầy đủ trang trang thiết bị phục vụ hội họp bảo đảm cho việc tổ chức các hội nghị, hội diễn văn nghệ phục vụ nhân dân.

Đánh giá về tiêu chí Văn hóa của xã Bồ Lý, đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nghi nhận sự lỗ lực của chính quyền địa phươg và nhân dân xã Bồ Lý đã phát huy được hiệu quả tiêu chí Văn hóa, xã đã khai thác có hiệu quả và chất lượng tiêu chí ngày một được nâng cao. Đồng thời, đồng chí cũng nghi nhận ý thức giữ gìn và bảo quản cơ sở vật chất ở các nhà văn hóa thôn và các sân thể thao trên địa bàn, đồng chí cũng mong muốn trong những năm tiếp theo xã tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Bồ Lý trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện./..

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google