Hướng tới mục tiêu xây dựng Tam Đảo trở thành huyện Du lịch trọng điểm khu vực phía Bắc

28/12/2018

Huyện Tam Đảo được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị định số 153, ngày 09/12/2003 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên và Thị xã Vĩnh Yên, với 8 xã và 1 thị trấn; có 31 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 3.874 đảng viên.

15 năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đảo lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện để phát triển kinh tế- xã hội, nhờ đó, kinh tế có bước tăng trưởng khá.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2004 đạt hơn 178 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt gần 3.900 tỷ đồng.

Năm 2004, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 124 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng lên hơn 1.180 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng lên hơn 1.540 tỷ đồng năm 2018. Tỷ trọng ngành nông – lâm - thủy sản giảm dần; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản và thương mại - du lịch - dịch vụ tăng dần.

Trên địa bàn có nhiều dự án đầu tư trực tiếp thúc đẩy phát triển du lịch như: Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, cáp treo Tây Thiên, sân golf, khu nghỉ mát Tam Đảo II... hàng năm thu hút gần 2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân sau 15 năm thành lập đạt gần 12%/năm. Tổng thu ngân sách đạt hơn 40 tỷ đồng năm 2004 tăng lên gần 881 tỷ đồng năm 2018.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện tương đối hoàn thiện, thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội; con đường huyết mạch của huyện tiếp tục được đầu tư nâng cấp và mở rộng.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền, các ngành xác định rõ là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến rõ nét cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn, trật tự, kỷ cương trong các nhà trường đi vào nền nếp.

Hết năm 2018, toàn huyện có 39/40 trường đạt chuẩn Quốc gia (năm 2004 có 1 trường). 100% cán bộ quản lý và giáo viên đứng lớp ở bậc mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn và trên chuẩn.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, hệ thống mạng lưới y tế được tăng cường, đến năm 2018 có 9/9 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng từ huyện đến các thôn.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 59,3% tăng lên 87,3%; thôn văn hóa từ 42,3% tăng lên 76,9%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 40,03% năm 2005 giảm còn 4,76% năm 2018. Hàng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động.

Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định của Đảng và Nhà nước. Toàn huyện xây dựng được 3.335 nhà đại đoàn kết, hết năm 2011 đã xóa xong nhà tranh tre, dột nát.

Công tác quốc phòng - an ninh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. An ninh nông thôn ngày càng ổn định.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

Đặc biệt hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố và xây dựng theo hướng vững mạnh, toàn diện. Đảng bộ huyện có 31 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 3.874 đảng viên.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, chú trọng. Từ năm 2004 đến năm 2018, Đảng bộ huyện kết nạp được 2.429 đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền vững mạnh luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, không có chính quyền xếp loại yếu.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, chất lượng và hướng về cơ sở; tỷ lệ tập hợp thành viên, đoàn viên, hội viên ngày càng mở rộng và nâng cao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Với những kết quả đạt được, 15 năm qua, huyện Tam Đảo có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của các ban, bộ, ngành và của tỉnh.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (01/2004 - 01/2014), chính quyền và nhân dân huyện Tam Đảo vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau 15 năm thành lập, huyện Tam Đảo có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen trong quá trình phát triển và hội nhập. Thực tế đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, huyện tập trung mọi nguồn lực để phát triển du lịch - dịch vụ, lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn, là động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng sản xuất theo hướng đảm bảo an ninh lương thực, giảm nghèo, vừa tạo hàng hóa phục vụ nhu cầu du lịch vừa đảm bảo đời sống của nhân dân. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sinh thái bền vững.

Hình thành các vùng chuyên canh với các sản phẩm mũi nhọn có lợi thế so sánh. Ưu tiên các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, ít gây ô nhiễm; phát triển ngành nghề thủ công.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; lấy việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Tam Đảo trở thành huyện Du lịch trọng điểm khu vực phía Bắc và đến năm 2025, trở thành Thị xã đặc sắc về du lịch.

Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google