Xã Đại Đình tổ chức diễn tập thử chiến đấu phòng thủ năm 2018

30/10/2018

Sáng ngày  29/10/2018, xã Đại Đình tổ chức diễn tập thử Chiến đấu phòng thủ năm 2018. Dự buổi diễn tập thử có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện, các đồng chí trong khung diễn tập xã Đại Đình.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi diễn tập thử

Năm 2018, xã Đại Đình được UBND huyện giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ với nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1:  Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng. Chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang xã Đại Đình. Ngay sau khi xã Đại Đình hoàn thành nội dung diễn tập, các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của huyện đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạnh chế trong khung diễn tập của xã Đại Đình và đồng thời, đề nghị khung diễn tập của xã cần rút kinh nghiệm trong lần diễn tập chính thức.

 

Phần thực hành chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang xã Đại Đình

Đánh giá buổi diễn tập thử, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đã ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành và xã Đại Đình đã tổ chức cuộc Diễn tập thử đạt hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong khung tập của xã. Để chuẩn bị tốt cho buổi diễn tập chính thức vào ngày 31/10/2018 được thành công và đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Đại Đình cần quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình hiện nay, tổ chức vệ sinh môi trường xung quanh khu vực diễn tâp, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập chính thức, kịp thời khắc phục những hạn chế trong buổi diễn tập thử để buổi diễn tập chính thức vào ngày 31/10/2018 diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google