Đảng bộ Thị trấn Hợp Châu tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

21/01/2022

Mới đây, Thị trấn Hợp Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 Các đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị

Năm 2021, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự cố gắng, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ Thị trấn Hợp Châu đã lãnh đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Năm 2021 Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.028 tấn. Tổng giá trị sản xuất cả năm: 608.795 Triệu đồng, đạt 106,70% so với kế hoạch đề ra, tăng 6,70% so với cùng kỳ, trong đó: Giá trị ngành Nông - Lâm - Thủy sản: 133.934,9 triệu đồng, đạt 101,20% so với kế hoạch đề ra, tăng 1,20% so với cùng kỳ; ngành Công nghiệp - Xây dựng: 158.286,7 triệu đồng, đạt 102,10% so với kế hoạch đề ra, tăng 2,10% so với cùng kỳ; ngành Dịch vụ - Thương mại - Du lịch: 316.573,4 triệu đồng, đạt 103,40 % so với kế hoạch đề ra, tăng 3,40% so với cùng kỳ; Lương thực bình quân đầu người đạt: 197 kg/người/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người (giá trị thực tế) đạt: 58,6 triệu đồng/người tăng 2,78% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng: 6,36%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo: 1,63 % giảm 0,22% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ cận nghèo: 1,95 % giảm 0,25 % với cùng kỳ. vực kinh tế, tổng thu nhập đạt gần 1.137 tỷ đồng; thu ngân sách đạt cao đạt 280% so với dự toán năm; thu nhập đầu người đạt 61,5 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; Tỷ lệ Gia đình văn hóa: 91,6 % giảm 0,4 % so với cùng kỳ. Tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa: 85,7 % tăng 10,7 % so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xã đã triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh; tổ chức truy vết thần tốc, cách ly, xét nghiệm trên diện rộng nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng,…

 

Các đại biểu tham gia hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, Đảng ủy đã triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo yêu cầu. Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 25 đảng viên mới; xét chuyển chính thức cho 15 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, công tác dân vận được quan tâm; hoạt động MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả,…

 Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2022, Thị trấn Hợp Châu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của các cấp; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phát huy hiệu quả của tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia tự quản trong việc giám sát, phát hiện người về từ vùng dịch, vận động nhân dân thực hiện 5K, tiêm phòng vắc xin đầy đủ; đẩy mạnh phát triển kinh tế; xây dựng Thị trấn Hơp Châu “xanh-sạch-đẹp-văn minh”; tập trung quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, 05 của Huyện ủy về phát triển văn hóa và phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025; quan tâm lãnh đạo công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và TNXH, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; tăng cường hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển chung của Thị trấn…/.

Huy Tưởng

 

tìm kiếm
WebSite
Google