Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

18/01/2022

Mới đây, Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự có đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn, hội CCB khối 487, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Hội CCB huyện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB năm 2021

Năm 2021, các cấp Hội CCB huyện luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt là tham gia công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Toàn huyện có 41 CCB làm tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng, 60 đồng chí làm tổ phó và 163 thành viên  tham gia là hội viên CCB và 222 tổ trưởng tổ liên gia tự quản là CCB; 2510 đồng chí là thành viên Tổ Covid cộng đồng. Nhìn chung các đồng chí CCB đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kêu gọi ủng hộ với tổng số tiền trên 85,9 triệu đồng.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên được các chi hội đẩy mạnh. Hội đã tạo các nguồn vốn vay gồm quỹ hội và nội bộ cho nhau vay trên 4 tỷ đồng thu hút 686 lao động. Hội đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội trên 90 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay các hội viên đều sử dụng đúng mục để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hội luôn chú trọng xây dựng hội vững mạnh về tổ chức. Đến nay, toàn huyện có 13 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 315 trang trại, gia trại, 68 hộ CCB làm kinh doanh dịch, 03 câu lạc bộ làm kinh tế giỏi; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%; hộ khá giàu chiếm 50,4% .

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Trần  - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện nhấn mạnh: Các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai tốt việc tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027... Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Hội trong sạch vững. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Duy trì phối hợp với các lực lượng; coi đây là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi để tăng cường chất lượng hoạt động của Hội, góp phần bảo vệ Đảng, hệ thống chính quyền nhân dân. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.  Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, văn minh ở địa phương và đảm bảo quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trước mắt cùng với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo cho nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2022; tuyên truyền, vận động con em thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; đảm bảo huyện và tất cả các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 với chất lượng tốt nhất.

Với những thành tích, kết quả đạt được, tổng kết công tác hội năm 2021 đã có nhiều tập thể và cá nhân được Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội. /.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google