Tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

07/12/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Là địa phương có nhiều các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự, để đảm bảo siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành công văn số 3364/UBND-VHTT ngày 4/12/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”, như sau:

 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nâng cao hơn nữa mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tạm thời dừng các hoạt động hát chầu văn tại các cơ sở tín ngưỡng.

Đối với các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được phép hoạt động trở lại, nhưng không tập trung quá 25 người và phải chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định của Bộ y tế. Niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, cửa ra vào và lối đi đảm bảo đúng giãn cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức đo thân nhiệt và lập sổ ghi chép đối với tất cả khách đến các điểm di tích và người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ; bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn cho khách.

Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có cấp độ 1, 2 khi đến phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid - 19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/ PC- COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid - 19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vào huyện (có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh Covid - 19).

Tiếp tục tạm dừng tổ chức các hoạt động Lễ hội để phòng, chống dịch Covid - 19 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định của Chỉnh phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh, UBND huyện; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh taị các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google