Tăng cường thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM

14/10/2021

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn huyện được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục dần hình thành lối sống xanh, thân thiện môi trường trong nhân dân. Đồng thời hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý chất thải phòng chống dịch bệnh covid-19 theo quy định, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, ban quản lý các chợ, tiểu thương trên địa bàn; lồng ghép tuyên truyền vệ sinh môi trường với việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nói không với túi nilon; xây dựng, mở chuyên mục về công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư, tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường. Tổ chức phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện thu gom rác thải, khơi thông cống, rãnh thoát nước thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố và khu dân cư nơi sinh sống. Duy trì thực hiện định kỳ vào ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, đảm bảo đúng tần suất, thời gian thu gom. Khẩn trương kiểm tra, rà soát đối với các điểm đổ thải, bãi tập kết rác thải không đúng quy định ở trên địa bàn để thu gom, vận chuyển về nơi xử lý theo đúng quy định. Thực hiện ngay việc lấp đất phủ bề mặt ở các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện nạo vét, khơi thông cống, rãnh thoát nước thải; tổ chức ký cam kết thực hiện hành các quy định về vệ sinh môi trường. Xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư tự quản, văn minh “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”. Chủ động có giải pháp cụ thể tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường để từng bước hoàn thành, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải y tế  như: khẩu trang, chai lọ dung dịch sát khuẩn… đã qua sử dụng theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường và các nguồn hợp pháp khác.

 

 

Đường hoa tại xã Tam Quan

Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện UBND huyện yêu cầu: Tăng cường công tác vệ sinh môi trường theo từng vị trí cụ thể, các khu vực trọng điểm, dứt điểm không để tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt không đúng quy định, tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vào ngày nghỉ cuối tuần, các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm đảm bảo môi trường, cảnh quan Sáng-xanh- sạch- đẹp. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, cộng đồng và vận động người dân, du khách nghĩa vụ và ý thức bảo vệ môi trường; hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

UBND huyện cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, căn cứ vào tình hình thực tế và quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19, tổ chức tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục xây dựng và phát triển các phòng trào tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng khu phố, khu dân cư văn minh “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”./.

 

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google