Triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

05/10/2021

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, UBND huyện Tam Đảo đã ban hành Kế hoạch về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, với mục đích nhằm triển khai thống nhất về nội dung, thời gian, thứ tự các bước tiến hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2022.

Về chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ thông báo cho xã, thị trấn khi có Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh.

Tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam công dân đủ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; nam công dân được đào tạo trình độ Cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn về đạo đức thực hiện theo thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT_BQP-BCA ngày15/4/2016 quy định về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu chuẩn về sức khỏe: Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân được Hội đồng khám sức khỏe huyện kết luận loại 1, loại 2, loại 3 theo thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chuẩn về văn hóa: Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, thứ tự gọi công dân có trình độ văn hóa từ cao đến những công dân có trình độ văn hóa thấp. Năm 2022 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ xem xét chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng để đảm bảo công bằng và giảm bớt chi phí đào tạo trong lực lượng vũ trang.

Để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo một số nội dung sau:

Các địa phương phải thực hiện đúng trình tự nguyên tắc, thủ tục theo Luật Nghĩa vụ quân sự và các hướng dẫn có liên quan, với mục tiêu: hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, nâng cao chất lượng, đưa công tác tuyển quân ngày càng đi vào nề nếp. Thực hiện tốt phương châm: “Tuyển người nào, chắc người đó”, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy khả năng trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp, cơ quan quân sự chủ động hiệp đồng và làm tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Thực hiện xét duyệt, sơ tuyển thật chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quy định. Tổ chức đoàn khám sức khoẻ đủ thành phần, có chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cao, đủ trang thiết bị, đảm bảo việc khám tuyển nhanh gọn, kết luận chính xác và đúng quy định. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cử các thành viên và cơ quan thường trực xuống xã, thị trấn chỉ đạo xét duyệt chính trị và sơ tuyển sức khỏe.

Bên cạnh đó đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các địa phương cần quán triệt các văn bản quy định về tuyển quân, thực hiện công khai, công bằng dân chủ trong quá trình tuyển chọn, gọi nhập ngũ theo đúng luật, tạo sự đồng tình, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, chống các biểu hiện tiêu cực. /.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google