Huyện Tam Đảo tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

07/03/2021

Thời điểm này, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Tam Đảo đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với phương châm dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban MTTQ huyện luôn chú trọng tuyên truyền, giám sát nhằm giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tam Đảo

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 66 người. Đối với các xã thị trấn tổng số đại biểu do hội nghị hiệp thương giới thiệu là 468 người, trong đó tổng số đại biểu được bầu là 232 đại biểu.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử huyện Tam Đảo thì Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị bầu cử HĐND huyện trong đó có ấn định số đại biểu HĐND huyện được bầu cụ thể của từng đơn vị bầu cử như sau: Đơn vị bầu cử  số 1 xã Yên Dương được bầu 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 xã Bồ Lý được bầu 03 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 xã Đạo Trù được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 4 Thị trấn Đại Đình được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 5 xã Tam Quan được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 6 Thị trấn Tam Đảo được bầu 02 đại biểu; đơn vị bầu cử số 7 xã Minh Quang được bầu 05 đại biểu; đơn vị bầu cử số 8 Thị trấn Hợp Châu, số đại biểu được bầu là 04 đại biều; đơn vị bầu cử số 9 xã Hồ Sơn, số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Trong thời gian qua, Ủy ban Bầu cử huyện đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, quy định của tỉnh. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai thường xuyên. Hiện nay Ủy ban MTTQ các cấp đang tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử theo quy định.

Nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đang được Ủy ban MTTQ triển khai theo các bước như : Họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; nộp hồ sơ ứng cử và biên bản hội nghị.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 14/3./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google