Tam Đảo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, đối tượng 4

11/09/2020

Mới đây, UBND huyện Tam Đảo phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 83 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức làm việc tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ thôn, tổ dân phố là người có uy tín trong cộng đồng xã hội và trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức về: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân thiểu số và miền núi.

 

Các học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm với thầy cô giáo trường Học viện Dân tộc

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng về thực thi công vụ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tạo nền tảng để Tam Đảo triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc được triển khai đến mọi đối tượng theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google