Tam Đảo Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩn năm 2020

18/06/2020

 

Sáng ngày 17/6/2020, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo tổ chức Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Tham dự Chương trình có lãnh đạo phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; cán bộ Nông nghiệp của xã cùng các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình.

 

Toàn cảnh hội nghị

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP), được triển khai trên địa bàn huyện Tam Đảo từ năm 2019. Đây được xem là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra ít nhất tại mỗi xã một hoặc nhiều sản phẩm chủ lực, có lợi thế so sánh, tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực trên địa bàn. Từ khi triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến nay huyện Tam Đảo đã có 07 sản phẩm được công nhận (OCOP) gồm các loại sản phẩm: Trà hoa vàng Tam Đảo, Trà túi lọc trà hoa vàng Tam Đảo, Sữa chua Tam Đảo, Sữa chua nếp cẩm Tam Đảo, tinh bột nghệ Tam Đảo, Viên tinh bột nghệ Tam Đảo, Cao Ba kích Tam Đảo và Rượu Ba kích Tam Đảo, tất cả các sản phẩm đều đã mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

 

Để thực hiện hiệu quả chương trình (OCOP) trên địa bàn huyện trong năm 2020, nhằm mở ra nhiều sảnphẩm vào chương trình (OCOP), huyện Tam Đảođã khuyến khích tổ chức kinh tế, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia đào tạo tập huấn kiến thức, hướng dẫn quy trình, đăng ký tham gia vào chương trình (OCOP), vận động các doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề tập trung sản xuất sản phẩm chất lượng, đăng ký nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu.

Thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giúp các địa phương nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google