Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện Tam Đảo

14/05/2020

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện đã phải tạm lùi thời gian tổ chức theo kế hoạch. Đến nay tình hình dịch bệnh đã và đang cơ bản được kiểm soát. Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn, UBND huyện Tam Đảo đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn.

 

Công tác tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị trấn Đại Đình

Theo đó UBND huyện yêu cầu: Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân để tạo không khí phấn khởi, thi đau lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan đơn vị, các xã, thị tấn chủ động nắm tình hình tại địa phương, tổ chức tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị phản ánh, tố cáo của công dân, có kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.  Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các luận điệu, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cá nhân  cung cấp đưa các thông tin không chính xác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả tạo được khí thế mới trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google