Huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

14/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt suất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu của cách mạng Việt Nam, của Đảng ta mà còn là tình cảm, là nguyện vọng của người Việt Nam yêu nước.

Những năm qua phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được một số thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hôi, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Có được kết quả đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Tam Đảo quan tâm chỉ đạo là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

Lãnh đạo huyện Tam Đảo tăng cường tiếp dân, lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân

Tam Đảo là huyện miền núi có 9 đơn vị hành chính xã, thị trấn, dân số trên 82.000 người trong đó hơn 44% là người dân tộc thiểu số. Đảng bộ huyện hiện có 30 chi, đảng bộ trực thuộc, với hơn 4.000 đảng viên. Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . BTV Huyện ủy Tam Đảo đã xác định: Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 phải được gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Quy định trách nhiệm nêu gương và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng và nhân dân. Từ đó để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác và thường xuyên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng, triển khai thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng đơn vị. Theo đó các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở đã lựa chọn những hình thức học tập và làm theo phù hợp cho đơn vị địa phương mình.

Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Đảng bộ huyện Tam Đảo luôn quan tâm tới công tác cán bộ, nhất là những cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt. Thời gian qua Huyện ủy đã mạnh dạn thực hiện công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cơ sở không phải người địa phương; thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND. Qua đó thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy trên địa bàn. Từ năm 2015 đến hết năm 2019, Huyện ủy Tam Đảo đã điều động, luận chuyển 19 lượt cán bộ thuộc diện BTV quản lý. Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 địa phương đang thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, 03 địa phương có Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của xã, tập thể chi ủy, chi bộ. Nội dung kế hoạch xác định được những vấn đề bức xúc nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm không để tồn tại. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá tại các tổ chức cơ sở Đảng, Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn một vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm để thực hiện. Qua thực hiện mô hình, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Lực lượng công an huyện Tam Đảo xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an vì nhân dân phục vụ

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Trong giai đoạn vừa qua, huyện đã tổ chức kiểm tra được 30 lượt ở các chi, đảng bộ cơ sở và 04 cuộc giám sát tại các Đảng bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra về quán triệt, học tập triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên; việc kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo của tập thể và cá nhân trong các buổi sinh hoạt chi bộ; về xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; việc giúp đỡ các xã trong xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020....Qua kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động sâu rộng trên địa bàn huyện. Qua đó các cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương, các ngành nghề trong huyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn, Huyện ủy Tam Đảo xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên và là nhu cầu cấp thiết trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Gắn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị với phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể, nhất là Chuyên đề năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.  Các cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị mình. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, cũng như kết quả thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các qui định của cơ quan đơn vị, nơi cư trú. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị.

Với sự kế thừa, phát huy các kết quả sau hơn 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tin tưởng rằng trong thời gian tới trên địa bàn huyện sẽ còn có nhiều hành động, những việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập Bác từ đó góp phần lan tỏa nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google