Xã Hợp Châu tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới

30/08/2019

Chiều 27/8/2019, Xã Hợp Châu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2020. Dự buổi tổng kết có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND – UBND – UB MTTQ xã Hợp Châu; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn dân cư và đại diện các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM của xã.

 

Đồng chí Đào Xuân Định - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phát biểu khai mạc buổi tổng kết

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, Đảng ủy - HĐND – UBND, Ban quan lý xây dựng nông thôn mới xã Hợp Châu đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Tham mưu đề xuất UBND huyện đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi, vận động các Công ty, Doanh nghiệp đầu tư vào địa phương để thực hiện xã hội hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở xã Hợp Châu đã có nhiều thay đổi, khởi sắc và trở thành xã đạt chuẩn NTM (năm 2014). Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định với tổng kinh phí thực hiện là trên 82 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng (còn lại là vốn của cấp trên, địa phương và các nguồn vốn khác); trong phát triển kinh tế, triển khai có hiệu quả chương trình đề án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người xã Hợp Châu ước đạt 50 – 60 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã đến năm 2019 giảm xuống còn 2,96%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 93,5%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn nông thôn tiếp tục được củng cố, giữ vững….

 

Lãnh đạo xã Hợp Châu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM

Nhân dịp này, UBND xã Hợp Châu đã tổ chức trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân, hộ gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện Phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM, giai đoạn 2011 - 2020./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google