Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác trưởng thôn năm 2019

12/08/2019

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác trưởng thôn năm 2019 cho các đồng chí là cán bộ văn phòng UBND các xã, thị trấn và 104 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện.  Dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong  thời gian 02 ngày, các đồng chí được nghiên cứu các nội dung về: Công tác  giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tại các thôn, tổ dân phố; thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; vận động nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn và tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; kết quả xây dựng huyện NTM, vai trò, trách nhiệm của Trưởng thôn trong xây dựng và duy trì các tiêu chí huyện NTM; trách nhiệm của trưởng thôn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

 

Toàn cảnh lớp học

Thông qua các nội dung của chương trình bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp một số nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết giúp cho các đồng chí vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp người dân cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện giảm nghèo và tham gia tốt chương trình xây dựng NTM trên địa bàn./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google