Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

28/06/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, huyện Tam Đảo thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả, đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân và chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo đúng quy định.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo thực hiện tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2019

UBND huyện cũng đảm bảo việc tiếp dân định kỳ vào ngày mùng 05 và 20 hàng tháng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã có lịch phân công lãnh đạo tiếp dân và thông báo rộng rãi đến các xã để thực hiện. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện được giao tiếp công dân theo đúng lịch tiếp công dân của UBND huyện; tham gia cùng lãnh đạo UBND huyện tiếp dân còn có đại diện UBKT Huyện ủy, MTTQ, Thanh tra, Tư Pháp, Công an huyện… Qua công tác tiếp công dân, một số kiến nghị, phản ánh được trả lời trực tiếp cho công dân, số còn lại sau khi tiếp nhận ý kiến công dân lãnh đạo UBND huyện giao Ban tiếp công dân ra thông báo tiếp dân cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết các đơn của công dân kịp thời đúng quy định. UBND huyện chủ động rà soát, xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp đông người không để phát sinh thành “điểm nóng” đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị.

 

Chủ tịch UBND xã Bồ Lý thực hiện tiếp dân theo đúng quy định

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các cơ quan hành chính của huyện đã tiếp 150 lượt công dân, bằng 147% so với cùng kỳ. Trong đó Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 02 buổi tiếp công dân; có 6/9 địa phương trên địa bàn, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn cũng đã thực hiện việc tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị. Tổng số đơn kiến nghị, phản ánh của công dân là 102 đơn bằng 124% so với cùng kỳ; trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 101 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 01 đơn. Nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chế độ đất dịch vụ do thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất…Đến nay các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn đã tiến hành giải quyết xong 70% số đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, còn lại 30% tổng số đơn đang được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân không những đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn xây dựng được mối quan hệ vững chắc, bền vững giữa nhân dân và chính quyền, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google