Ban CHQS huyện Tam Đảo xây dựng cơ quan, đơn vị tiêu biểu, mẫu mực

12/06/2019

 

Nằm trên địa bàn huyện Tam Đảo, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao với hơn 40%. Với chức năng tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến. Những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo luôn quan tâm đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt là xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu và đã đạt được những kết quả nhất định, trong đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nằm trên địa bàn huyện Tam Đảo, Trụ sở của Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo có diện tích trên 10.700 m2. Tổng quân số của đơn vị là hơn 30 đồng chí, trong đó 100% các đồng chí là cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, và 100% là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Xác định việc xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Do vậy Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Đảo thường xuyên quán triệt đầy đủ và thực hiện hiệu quả các nội dung tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu 2; Đảng ủy Quân sự tỉnh mà trực tiếp là Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Tam Đảo. Đảng bộ, Ban CHQS huyện chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng, tăng cường huấn luyện quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, làm chuyển biến căn bản nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong năm 2018 Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Bộ huy quân sự tỉnh về xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu tới 100% cán bộ, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị nhằm tạo được đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Cán bộ, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo thực hiện bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật

Thượng tá Trần Đắc Mạnh – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo cho biết: “Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng dơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu và tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên tới toàn thể cán bộ, sỹ quan trong đơn vị. Tổ chức sinh hoạt, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ; thực hiện củng cố kế hoạch, biển bảng theo đúng quy định; chỉnh trang cảnh quan, môi trường đơn vị ngày càng xanh – sạch – đẹp. Đồng thời Đơn vị cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy trì nghiêm chế độ chính quy trên tất cả các mặt công tác, duy trì chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân, chế độ giờ giấc làm việc; tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ, chủ động phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện hành vi vi phạm kỷ luật.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đề ra một số giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực tiêu biểu, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Thông qua công tác giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng của đơn vị đã làm cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát huy năng lực, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi cương vị, vị trí công tác khác nhau mà cán bộ, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị lại lựa chọn những giải pháp phù hợp để phấn đấu, rèn luyện nhằm đạt được kết quả cao nhất.

 

Cán bộ, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo thực hiện tăng gia sản xuất góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Đại úy Nguyễn Văn Công – Tham mưu phó Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo chia sẻ: “Thông qua việc thực hiện đúng chức trách, nền nếp, chế độ, điều lệnh chính quy trong hoạt động, sinh hoạt hằng ngày đã góp phần rèn luyện tính thống nhất, tính kỷ luật, nêu cao tinh thần tự giác, lòng tự trọng cho mỗi quân nhân; chống tư tưởng tự do, vô tổ chức, vô kỷ luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ…”

Song song với đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên triển khai công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rà soát bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch tác chiến của đơn vị. Với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với việc củng cố lực lượng bộ đội địa phương theo hướng “tinh gọn, vững mạnh, đều khắp”. Tùy từng đối tượng khác nhau mà Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo lại lựa chọn xây dựng nội dung giáo án, bài giảng sao cho phù hợp và tổ chức huấn luyện theo đúng quy định.  Hàng năm Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các lực lượng thường trực, cơ động sẵn sàng chiến đấu để tiến tới nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; Đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cũng được tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Bên cạnh đó Đảng ủy quân sự huyện đã làm tốt vai trò tham mưu tuyển chọn thanh niên vào DQTV, nắm chắc nguồn thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Hàng năm, tham mưu cho Huyện ủy Tam Đảo mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các tân binh chuẩn bị nhập ngũ từ đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Với những cách làm hay, sáng tạo thực hiện dứt điểm từng nội dung, tạo sự bền vững và đồng đều trong toàn đơn vị.

Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội; lễ tiết, tác phong của cán bộ chiến sỹ, nội vụ sinh hoạt ăn ở của bộ đội trong đơn vị luôn được duy trì có kỷ luật và dần đi vào nề nếp. Đơn vị thực hiện kiểm tra, duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ quy định quản lý bộ đội; chấn chỉnh tác phong quân nhân ra vào đơn vị; thường xuyên kiểm tra điều kiện và tình trạng kỹ thuật phương tiện để từ đó không để xảy ra các vụ việc mất an toàn khi quân nhân tham gia giao thông.

Cùng với đó, đơn vị cũng chú trọng xây dựng chính quy trong công tác hậu cần - kỹ thuật theo hướng thống nhất, khoa học, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đối với công tác sắp xếp kho tàng, bảo quản vũ khí trang thiết bị cũng được đơn vị thực hiện tốt. Năm 2017 hệ thống kho tàng của đơn vị đã được đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo an toàn trong công tác cất giữ, bảo quản vũ khí thiết bị. Xác định công tác đảm bảo an toàn kho tàng, vũ khí đạn dược là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Đảo chỉ đạo tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác thường xuyên 24/24h, ban đêm có hệ thống đèn chiếu sáng, có tường rào bảo vệ... Đồng thời xây dựng và triển khai huấn luyện các phương án tác chiến tại chỗ bảo vệ kho tàng, cơ quan, tạo vành đai an toàn khu vực. Hàng năm, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch tu sửa và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện sát đúng với tình hình thực tế, phát huy tối đa tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập...Nhờ đó, việc quản lý vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và canh phòng bảo vệ kho tàng luôn được bảo đảm an toàn. Công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập được quan tâm thường xuyên. Công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng chế độ, đăng ký, thống kê đúng lô, liều, chủng loại, đảm bảo chính xác về số lượng, chất lượng và mang tính đồng bộ. Cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ, nhất là đối với các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ được trang bị vũ khí đạn dược đảm bảo cho nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu.

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Đảo còn chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Quán triệt thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2018, 100% đảng viên trong đơn vị đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự huyện đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM, cơ quan quân sự huyện đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện.

Song song với đó Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị; thường xuyên triển khai các nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chăn nuôi của đơn vị. Quy hoạch hệ thống vườn rau xanh của đơn vị với nhiều giống rau đa dạng phong phú theo mùa vụ nhằm khai thác nguồn lực tại chỗ tự cung cấp nguồn rau xanh và thực phẩm cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Ngoài ra cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT rèn luyện sức khỏe cho bộ đội. Từ đó tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị.

Năm 2018 qua đi, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo đã hoàn thành tốt, xuất sắc trên các mặt công tác. Trong đó việc thực hiện điểm về công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật của Nhà nước, Kỷ luật quân đội, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu cũng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đạt chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Việc chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội, lễ tiết, tác phong của cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nội vụ sinh hoạt ăn ở của bộ đội trong đơn vị được duy trì có kỷ luật và đi vào nền nếp; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ được nâng lên, cảnh quan môi trường và khuôn viên của đơn vị ngày càng xanh, sạch đẹp. Không khí thi đua trong đơn vị luôn sôi nổi, hào hứng góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện có sức chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm xứng đáng là đơn vị tiêu biểu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về xây dựng đơn vị mẫu mực chính quy tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện Tam Đảo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Quân sự - Quốc phòng, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trong đơn vị, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, từ đó chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm các nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyển quân, diễn tập, giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên và các nhiệm vụ liên quan đến công tác Quân sự - Quốc phòng. Qua đó, tạo cơ sở quan trọng để Ban CHQS huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng của địa phương. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chính quy, mẫu mực tiêu biểu./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google