Hội thảo đầu bờ mô hình lúa bón phân bằng phấn bón hữu cơ sinh học Organnic Fish - Công nghệ Nhật Bản

20/09/2021

Mới đây, Trạm Khuyến nông huyện vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình lúa bón phân bằng phân bón hữu cơ sinh học Organnic Fish - Công nghệ Nhật Bản tại thôn Cửu Yên 2, Thị trấn Hợp Châu.

 

Thăm quan thực tế mô hình trồng lúa sử dụng phân bón hữu cơ Organnic Fish - Công nghệ Nhật Bản

Mô hình bón phân hữu cơ Organnic Fish - Công nghệ Nhật Bản cho cây lúa vụ mùa năm 2021 được trạm Khuyến nông huyệnTam Đảo triển khai thực hiện thí điểm tại xứ đồng Mảnh 2, TDP Cửu Yên 2, thị trấn Hợp Châu; mô hình được thực hiện với quy mô 02ha, 48 hội viên nông dân tham gia thử nghiệm mô hình, hiệu quả bước đầu cho năng suất lúa ước đạt 6 tấn/ha.

Qua quá trình triển khai mô hình cho thấy, quy trình sản xuất lúa theo hướng bón phân hữu cơ sinh học có nhiều ưu điểm như: Phân bónhữu cơ Organnic Fish - Công nghệ Nhật Bản có tác dụng làm cho cây lúa phát triển cân đối, sản phẩm lúa gạo sạch an toàn, giảm ô nhiễm môi trường, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa tốt hơn, trong thời kỳ lúa làm đòng, trổ bông ruộng ít bị nhiễm bệnh, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, cứng cây không bị đổ ngã, giúp người sản xuất giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Bằng phương pháp đối chứng mô hình lúa bón phân bằng phân bón hữu cơ sinh học cho năng xuất cao, tỷ lệ hạt chắc, hạt mẩy, hạt thóc có màu vàng tự nhiên; chất lượng gạo ngon, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; giá trị sản phẩm mang lại cao hơn nhiều so với sản xuất lúa truyền thống bằng phân bón hoá học và tiết kiệm chi phí trong xản xuất.

Có thể thấy mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ sinh học đã có tác động lớn trên cả 3 mặt: Sản xuất, kinh tế và môi trường, từng bước nâng cao hiểu quả việc canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng, góp phần nâng cao chất lượng, tăng thu nhập cho người sản xuất, mô hình có thể áp dụng nhân rộng trên địa bàn toàn huyện./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào