Năm 2009 tốc độ phát triển kinh tế, thị trấn Tam Đảo đạt 28,8% 28/10/2003

Là đơn vị có tính đặc thù, Thị trấn tam đảo phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch, do vậy các tác động khách quan như: Suy thoái kinh tế, dịch bệnh môi trường đều có tác động trực tiếp .

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào