Tăng cường chỉ đạo diệt chuột đợt 3 năm 2018

10/10/2018

Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống; Kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT về triển khai thực hiện diệt chuột năm 2018; Kế hoạch số 75/KH-UBND  ngày 10/4/2018 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện diệt chuột năm 2018. UBDN huyện đã có Công văn số 1581 yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo diệt chuột đợt 3 năm 2018. Do vậy để công tác diệt chuột đợt 3 năm 2018 của huyện đạt hiệu quả cao, đảm bảo kế hoạch đề ra; UBND huyện Tam Đảo yêu cầu UBND các xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

              Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp thóc làm nguyên liệu mồi và diệt chuột theo đúng kế hoạch và thời gian; bố trí kinh phí mua thóc làm mồi (nếu phần đóng góp của nhân dân không đảm bảo) và hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia việc chỉ đạo, đun nấu thóc và trộn bả.

 

Công tác trộn mồi bả tập trung chuẩn bị cho kế hoạch diệt chuột của xã Hợp Châu

              Cử cán bộ nông nghiệp đến Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật nhận số lọ thuốc diệt chuột đã được tỉnh hỗ trợ vào ngày 8/10/2018; tham gia giám sát quá trình trộn bả, cấp phát bả và đặt bả đủ số lượnng theo kế hoạch; đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường; tiến hành trộn mồi bả và đánh chuột tập trung,không cấp thuốc trực tiếp cho nhân dân.

              Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức chính trị xã hội, các thôn tích cực thực hiện công tác diệt chuột đợt 3 năm 2018, nhằm đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

              Tăng cường tuyên truyền, vận động trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương về tác hại của chuột để nhân dân tự giác diệt chuột.

              Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện diệt chuột về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT) để tổng hợp báo theo quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối hoặc gây cản trở việc diệt chuột theo quy định của Pháp luật.

              Thời gian diệt chuột đợt 3 xong trước ngày 21 tháng 10 năm 2018.

Công tác diệt chuột đợt 3 là nhiệm vụ cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất và đời sống. UBND huyện yêu cầu UBND các xã nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện./.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào