Xã Hồ Sơn tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh cho trên 168ha lúa chiêm xuân

11/05/2018

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Hồ Sơn gieo cấy 168ha diện tích lúa với các giống lúa chính là Khang Dân 18, Thiên Ưu và Hương Thơm, trong đó giống lúa Kháng Dân chiếm tỷ lệ trên 60% về giống.

 

Nông dân xã Hồ Sơn chủ động kiểm tra đồng ruộng

Hiện nay, 95% diện tích lúa trên địa bàn xã Hồ Sơn đang trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông, phơi màu. Đây là thời điểm quyết định bảo vệ năng suất lúa và cũng là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại và mặt khác do thời tiết, khí hậu ở thời điểm hiện nay diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa bất thường làm cho cây lúa rất rễ mắc phải các loại bệnh như: bệnh dầy nâu, bệnh nấm kẻ sọc… Để đảm bảo cho vụ lúa thắng lợi và hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do sâu bệnh gây ra, UBND xã Hồ Sơn đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các thôn dân cư tuyên truyền, vận động khuyến cáo bà con nhân dân tích cực xuống đồng theo dõi tình hình, diễn biến sâu bệnh và chủ động liên hệ với các cửa hàng vật tư nông nhiệp trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu công tác phòng, trừ sâu bệnh hại; theo dõi thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh từ đó có biện pháp phòng trừ kịp thời… Đồng thời, tăng cường công tác dự tính, dự báo về thời tiết về tình hình sâu bệnh, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã cho người dân nắm được về cách phòng, ngừa sâu bệnh.

Tin rằng, với sự chủ động của người dân, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn từ huyện đến cơ sở, vụ chiêm xuân năm 2018 của xã Hồ Sơn sẽ đạt năng suất và sản lượng theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Trần Luận

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào