Huyện Tam Đảo giải quyết việc làm mới cho trên 1.350 lao động trong 6 tháng đầu năm 2016

21/06/2016

Năm 2016, toàn huyện Tam Đảo đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 3000 người, để hiện thực hoá mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, công tác giải quyết việc làm đã được các địa phương, đơn vị trong toàn huyện chủ động đẩy mạnh với nhiều giải pháp như Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Đảo đã chủ động phối hợp với các xã, phường trong thị xã nắm bắt nhu cầu việc làm của người lao động để giới thiệu với những doanh nghiệp, dự án có uy tín đang có nhu cầu tuyển lao động lớn trên địa bàn. Đồng thời, huyện cũng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, đa dạng hoá các ngành nghề, nhằm tạo thêm việc làm mới, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.

Mặt khác, để người lao động có điều kiện dễ dàng tiếp cận với các doanh nghiệp, Phòng LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, giúp đưa thông tin về lao động đến với các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyển lao động. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các chính sách hỗ trợ người lao động theo cơ chế hỗ trợ của HĐND tỉnh. Từ những giải pháp đó trong 6 tháng đầu năm 2016 huyện Tam Đảo đã giải quyết việc làm mới trong nước cho trên 1.350 lao động bằng 46% kế hoạch; trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng là 396 người, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 272 người, lĩnh vực thương mại dịch vụ là 685 người.  Lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài có 20 người, chủ yếu là Nhật Bản./.

 

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào