Năm 2009 tốc độ phát triển kinh tế, thị trấn Tam Đảo đạt 28,8%

28/10/2003

Là đơn vị có tính đặc thù, Thị trấn tam đảo phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch, do vậy các tác động khách quan như: Suy thoái kinh tế, dịch bệnh môi trường đều có tác động trực tiếp .

Dự báo được tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và đặc thù của địa phương, Đảng ủy UBND thị trấn đã đề ra các giải pháp nhằm hạn chênh đa sự tác động tiêu cực của cuộc suy thái kinh tế đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân, đó là: Giữ vững an ninh chính trị , đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường quảng bá và thu hút khách du lịch bằng nâng cao chất lượng dịch vụ, mặt khác phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, đặc sản.

Các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên, tranh thủ sự ủng hộ và vận dụng các cơ chế hợp lý, triển khai nhiều biện pháp trên các lĩnh vực. Trong năm thị trấn kết hợp với các cơ quan chuyên môn trong tỉnh mở được 04 lớp tập huấn bảo vệ môi trường và quy trình chăm sóc rau an toàn cho 320 lượt nông dân, 2 lớp an toàn vệ sinh thực phẩm cho 135 lượt người tham gia. Một lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá ứng xử cho 80 nhân viên các nhà hàng, khách sạn. Ngoài các kiến thức tập huấn về kĩ thuật sản xuất kinh doanh cho nông dân và các nhân viên khách sạn, nhà hàng, các học viên còn được quán triệt tinh thần lãnh chỉ đạo, các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự an toàn cho khách du lịch khi đến với thị trấn . Bên cạnh đó nạn dượt đuổi xe khách để cò mồi từng bước được xử lý nghiêm.

Các biện pháp, giải pháp kịp thời trong công tác lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân thị trấn, năm 2009 khách đến với Tam Đảo tăng hơn so với năm 2008, tốc độ tăng kinh tế đạt 28,8% tổng giá trị sản xuất đạt 34. 800 triệu đồng đạt 127, 1 % so với kế hoạch, trong đó : Khu vực dịch vụ, du lịch, thương mại đạt 22.500 triệu đồng chiếm 64,7%. Nông nghiệp đạt 10.300 triệu đồng chiếm 29,6%, TTCN đạt 2.000 triệu đồng chiếm 5,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.600.000 đồng/người/tháng, tăng 6,89% so với năm 2008. Tình hình an ninh chính trị được duy trì ổn định , trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các ban ngành , đoàn thể hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

Theo Bản tin huyện Tam Đảo

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào