UBND huyện họp thường kỳ tháng 11năm 2021

03/12/2021

 

 

Sáng ngày 01/12/2021, UBND huyện Tam Đảo đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án thu ngân sách và và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nhiều nội dung báo cáo chuyên đề khác.

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho thấy: Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, song với nỗ lực, quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội của huyện chịu tác động của đại dịch Covid 19, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đạt mục tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu kinh tế giảm so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM và chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được quan tâm. Đến nay cơ bản các xã đã hoàn thiện các tiêu chí chuẩn NTM theo vùng đồng bằng Sông Hồng. 02 thôn Tân Long (xã Hồ Sơn), Chùa vàng (xã Minh Quang) cơ bản đạt các tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Xã Hồ Sơn đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 2,32%. Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan, đơn vị được quan tâm chỉ đạo. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các các lực lượng và toàn dân đã đoàn kết, đồng lòng chống dịch từng bước kiềm chế dịch COVID-19 trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Năm 2022, huyện Tam Đảo xác định mục tiêu vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế trong đó mục tiêu tổng quát là: Tập trung thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài chính ngân sách và đầu tư công; nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; củng cố và nâng cao hoạt động của tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những định hướng thực hiện trong tháng 12 và hoàn thành chỉ tiêu trong cả năm 2021.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã cùng đồng hành trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021 và đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, dự báo tình hình còn gặp nhiều khó khăn; thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường và dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn...Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc theo tinh thần chủ động, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và tích cực tham mưu với UBND huyện, BTV Huyện ủy trong công tác và  tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, đồng thời rà soát các chỉ tiêu cho sát với thực tiễn phát triển của huyện trong năm 2022 trong điều kiện phải thích ứng, an toàn, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là đối với công tác phòng, chống dịch./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào