Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

23/11/2021

Ngày 23/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Dự chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Phạm Thị Lan Hương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe giảng viên của Trường Chính tỉnh truyền đạt một số nội dung như: Những điểm mới, cần lưu ý trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó, Quy định 22 gồm 7 chương, 36 điều đã bổ sung thêm một số nội dung như “Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung…”. Trong đó, xác định rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Đây chính là nội dung cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng luôn khuyến khích, vinh danh và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

 

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu trao đổi, giải đáp thắc mắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở, từ đó tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng chương trình kiểm tra phù hợp với chi, Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào