Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp lần thứ 4

10/09/2021

Sáng ngày 08/9/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện -  Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Khổng Đình Ngôn – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; Vũ Thị Bích Ngọc – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các tổ Đại biểu HĐND huyện.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả công tác tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để các đại biểu cho ý kiến nhận xét, đánh giá, thảo luận cùng chỉ ra những mặt còn hạn chế về kỳ họp, rút kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Theo báo cáo, kỳ họp thứ 2, HĐND huyện đã thảo luận, cho ý kiến vào 27 báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện và các cơ quan tư pháp trình và thông qua 5 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao về kỳ họp, kỳ họp đã đảm bảo các yêu cầu đặt ra và được đại biểu và cử tri đánh giá cao. Công tác chuẩn bị và nội dung của kỳ họp được Thường trực HĐND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời; chất lượng thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp ngày càng nâng cao; trong công tác tổ chức kỳ họp, chủ tọa kỳ họp đã xây dựng chương trình điều hành khoa học, phù hợp; việc thảo luận tại tổ và hội trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các ý kiến được lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban liên quan báo cáo, giải trình, làm rõ tại kỳ họp, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, thể hiện trách nhiệm với cử tri và nhân dân. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thẳn thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của kỳ họp để Thường trực HĐND huyện rút kinh nghiệm, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ và tăng cường trách nhiệm của TT HĐND, các Ban HĐND đối với kỳ họp của HĐND huyện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp này có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực, thống nhất của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các phòng, ngành chuyên môn, các cơ quan liên quan; có sự đổi mới về nội dung trình bày tại kỳ họp theo hướng rút gọn để dành nhiều thời gian cho việc thảo luận. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế của kỳ họp đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung trọng tâm của các nghị quyết để nhân dân nắm bắt thực hiện; tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết sau khi ban hành, đôn đốc việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Cũng tại phiên họp này, Thường trực HĐND huyện đã xin ý kiến các đại biểu vào quy chế làm việc của Thường Trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai một số nội dung quan trọng khác../..

Trần Luận

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào