Tam Đảo họp triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, an toàn giao thông trên địa bàn huyện

05/04/2021

Chiều ngày 01/4/2021, UBND huyện Tam Đảo họp triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, an toàn  giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Thái Sơn – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

 

 

Đồng chí Trần Thái Sơn - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, đảm bảo việc quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về tài nguyên khoáng sản và đảm bảo an ninh trật tự, môi trường trên địa bàn huyện. UBND huyện Tam Đảo quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Để đoàn kiểm tra của huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số việc như sau: Tích cực tham mưu, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Thực hiện điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, san lấp, môi trường, đất đai an toàn giao thông, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý khoáng sản, đất đai, môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn nhất là đối với cấp xã; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép mà không ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Rà soát, kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển đất quá khổ, quá tải, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kiểm tra việc thực hiện nộp kinh phí trong quá trình khai thác khoáng sản theo quy định.

Tăng cường thực hiện công tác thông tin  tuyên truyền để nâng cao ý thức của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của nhà nước, nhất là về lĩnh vực tài nguyên đất đai, khoáng sản, trật tự an toàn giao thông. UBND các xã, thị trấn giám sát trặt chẽ các tổ chức được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn./.

Nguyễn Trình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào