UBND huyện triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19

21/05/2020

 

Sáng ngày 21/05/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ – TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và một số phòng ban, cơ quan liên quan. 

  

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hội nghị đã phân tích, làm rõ các đối tượng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất hợp đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; hỗ trợ hộ kinh doanh do cơ quan thuế quản lý; hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc rà soát, thống kê, lập danh sách, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Phòng Lao động & Thương Binh xã hội hưỡng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vương mắc trong quá trình rà soát, UB MTTQ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chế độ; các cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện, Chi Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước huyện tăng cường công tác phối hợp để việc triển khai thực hiện sớm đến tay các đối tượng được hưởng../.

 

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào