UBND huyện nghe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

12/04/2019

 

Chiều ngày 11/04/2019, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Chánh văn Phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới của huyện đã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện đến hết năm 2018. Theo kết quả báo cáo, sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Tam Đảo đã đạt được những kết quả nổi bật về Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn trở lên khang trang hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một được nâng lên, hệ thống chính trị - an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện cơ bản đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 100%. Huyện Tam Đảo đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ, hoàn chỉnh báo cáo xây dựng nông thôn mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt huyện Tam Đảo là huyện nông thôn mới. Để được công nhận là huyện nông thôn mới, tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp xây dựng huyện nông thôn mới để từ đó hoàn chỉnh báo cáo một cách đầy đủ, đảm bảo các tiêu chí và hoàn thiện đúng theo hưỡng dẫn của Chính phủ. Đồng thời cũng đề nghị các xã còn nợ tiêu chí như tiêu chí chợ Đại Đình, thiết chế Văn hóa của Trung Tâm văn hóa xã Hợp Châu, xã Hồ Sơn và Sân khấu ngoài trời xã Đạo Trù đề nghị các xã cần hoàn thành các tiêu chí và quan tâm đến tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện để huyện Tam Đảo sớm được công nhận là huyện nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện giao Phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo xây dựng huyện nông thôn mới để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị tiếp đón các đoàn thẩm định của tỉnh, của Trung ương về thẩm định các tiêu chí huyện nông thôn mới; Trung tâm Văn hóa – Thông tin thể thao huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin thể thao huyện phối hợp với cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới huyện hoàn thiện Phóng sự phản ánh quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo các xã trên địa bàn thực hiện tiêu chí môi trường; Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu cho Ban chỉ đạo đôn đốc việc hoàn thành nhà thi đấu Đa năng của huyện. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các tiêu chí đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí còn nợ trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần huyện Tam Đảo hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới xong trước thời gian tỉnh giao../.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào