Đánh giá lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Hợp Châu

11/01/2019

Tiếp tục chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2016. Sáng ngày 10/01/2019, Đoàn đánh giá lại xã nông thôn của huyện do đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá lại 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Hợp Châu. Cùng đi trong đoàn có các thành viên được phân công phụ trách các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá lại xã Hợp Châu đạt chuẩn Nông thôn mới

Xã Hợp Châu bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011. Sau 3 năm triển khai xã Hợp Châu đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Sau khi được công nhận là xã nông thôn mới, xã Hợp Châu tiếp tục truyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí, khai thác hiệu quả các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí còn nợ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, sau 8 năm thưc hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Hợp Châu đã đạt 19/19 tiêu chí. Hiện nay, 100% các tuyến đường trục thôn, liên thôn, trục xã, liên xã đã được cứng hóa, bê tông hóa; gần 100% trục chính giao thông nội đồng đã bê tông hóa. Xã có 01 Trung tâm Văn hóa xã với diện tích trên 14.000m2 đảm bảo đủ các điều kiện như nhà luyện tập thể thao đa năng, khu sân vận động, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, người cao tuổi và khu sân khấu ngoài trời; 14/14 thôn dân cư có nhà văn hóa và sân chơi thể thao đơn giản đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định trên 94%. Số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2018 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2018 giảm xuống còn 2,96%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 7.931/9.315 đạt 85,14%. Tại buổi làm việc Đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, kiểm tra hồ sơ đối với từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra đánh giá lại cho thấy, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã Hợp Châu đều đạt, chất lượng các tiêu chí ngày một được nâng nên; hồ sơ thủ tục đối với từng tiêu chí cơ bản đầy đủ, trình bày khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiêu chí về thủ tục hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ, cần bổ xung hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt theo quy định.

 

 

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Hợp Châu

 

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã ghi nhận những cố gắng trong quá trình xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Châu đã đạt được trong xuốt thời gian qua, ghi nhận xã Hợp Châu đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí. Đồng chí yêu cầu xã Hợp Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân về xây dựng NTM tiến tới xây dựng đô thị Hợp Châu trở thành đô thị văn minh và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được thụ hưởng những thành quả của NTM mang lại. Đồng thời, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu xã Hợp Châu cần tập trung giải quyết những vướng mắc của nhân dân về đất dịch vụ, đất giãn dân, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn xã. Đề nghị xã Hợp Châu hoàn thiện báo cáo, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu đối với các tiêu chí trình Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện trước ngày 15/01/2019./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào