Huyện Tam Đảo phấn đấu chi trả đạt trên 70% diện tích đất dịch vụ trong năm 2018

06/12/2018

Chiều ngày 04/12, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghe kiểm điểm, rà soát tiến độ, kết quả thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan liên quan; lãnh đạo Đảng ủy – UBND các xã trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Xác định công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết cần ưu tiên tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, thời gian qua Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Tam Đảo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết chính sách đất dịch vụ. Trong đó đã nêu rõ các giải pháp để giải quyết chính sách đất dịch vụ tại từng địa phương. Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo thời gian, lộ trình theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị các đồng chí đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chi trả đất dịch vụ tại các địa phương. Một trong những nguyên nhân làm cho việc thực hiện chính sách đất dịch vụ ở một số địa phương còn đạt tỷ lệ thấp, không đạt được tiến độ đề ra là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương về nhiệm vụ này còn thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên.

Để hết năm 2018 huyện hoàn thành chỉ tiêu thực hiện chi trả đạt trên 70% diện tích đất dịch vụ. Thời gian không còn nhiều do vậy đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các xã cần phối hợp với các phòng, ban của huyện tập trung điều chỉnh quy hoạch xong sớm cho các địa phương; các địa phương cần đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng các khu đất dịch vụ. Đối với xã nào có  mặt bằng thì có thể tiến hành bốc thăm và giao đất cho người dân trên bản đồ, sau đó hoàn thiện và giao tại thực địa sau. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lưu Đức Long cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho nhiệm vụ giải quyết đất dịch vụ, để đến hết năm 2018 xã Yên Dương sẽ hoàn thành việc giải quyết đất dịch vụ; các xã còn lại tập trung giải quyết xong theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2019./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào