UBND huyện giao ban tuần thứ 41 năm 2018

11/10/2018

Sáng ngày 10/10/2018, Thường trực UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban tuần thứ 41 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo một số đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phòng Tài Nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Theo báo cáo, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tam Đảo được UBND tỉnh phê duyệt 341 công trình dự án, với tổng diện tích trên 1.053,25ha trong đó dự án đã thực hiện là 09 dự án đạt tỷ lệ 2,62%, công trình dự án hủy bỏ là 26 dự án chiếm tỷ lệ 7,65%, dự án đang thực hiện 123 dự án đạt tỷ lệ 35,76%, công trình dự án chưa thực hiện là 186 dự án chiếm tỷ lệ 54%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về một số dự án đã và đang triển khai thực hiện trong năm 2018 và kế hoạch chuyển tiếp sang năm 2019; tham gia bổ sung một số dự án vào kế hoạch thực hiện trong năm 2019 và kiến nghị huyện xin cơ chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không sản xuất được sang đất trồng cây lâu năm trên địa bàn các xã.

Kết luận hội nghị đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần rà soát về diện tích đất sử dụng trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019, rà soát lại các dự án đã bỏ, hủy không triển khai, báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện trước ngày 12/10/2018; Phòng Tài Nguyên – Môi trường nghiên cứu, xem xét đối với các ý kiến của các xã về quy hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển dịch vụ, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng Trung tâm Thương Mại ở một số xã như ở Hợp Châu, Tam Quan và Đại Đình.

Cũng tại hội nghị này, UBND huyện đã nghe Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội Tây Thiên xuân Kỷ Hợi năm 2019, thông qua Quyết định thành lập BTC Lễ hội, Quyết định thành lập tiểu ban phục vụ Lễ hội Tây Thiên xuân Kỷ Hợi năm 2019 và nghe một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào