Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện

09/08/2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo của huyện.

 

Toàn cảnh lớp học

 Mỗi lớp diễn ra trong thời gian 02 ngày. Các học viên sẽ được học tập các chuyên đề cơ bản về: nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.Thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và huyện Tam Đảo. Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo từng bậc học…

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè lần này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo của huyện những kiến thức về lý luận, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo trong tình hình mới./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào